Recht voor ú

Verdeling van vermogen

Onenigheid bij verdelingen in de familiale kring is mentaal vaak erg slopend. Bovendien is het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht juridisch ingewikkeld. Veel belangen spelen immers mee: wie wil er in de woning blijven wonen, kan de handelszaak worden verdergezet en door wie, wie krijgt de aandelen van de vennootschap toegewezen, is verdere samenwerking op zakelijk vlak mogelijk, zijn er vermengingen van eigen en gemeenschappelijke vermogens, …

In dit ganse kluwen werken wij met kennis van zaken en gaan we doelgericht, empathisch en toch zakelijk aan de slag.

We zijn vertrouwd met verdelingen van grote vermogens en vennootschappen en we verliezen de toekomst van de familieonderneming niet uit het oog.

Steeds vertrekken we vanuit uw concrete behoeften die we grondig doorspreken. We luisteren daarbij naar wat u wil bereiken. We toetsen uw behoeften aan de wettelijke haalbaarheid en stellen aan de hand daarvan een plan op dat u we u voorleggen en met u bespreken. Bij een dergelijk plan houden we steeds rekening met volgende zaken:

  • Wat zijn de concrete doelstellingen (bijvoorbeeld: u wil het bedrijf van uw overleden moeder verderzetten, u wil dat een testament gerespecteerd wordt, …)
  • Welke strategie passen we toe? Gaan we naar een bemiddeling, onderhandeling of procederen we?

We garanderen u hierbij:

  • Dat we eerlijk en helder communiceren. We betrekken u actief bij het dossier en zijn gemakkelijk aanspreekbaar en bereikbaar.
  • Dat u snel bij ons terecht kan en niets onnodig aansleept.
  • Dat we gespecialiseerd zijn en de nieuwste ontwikkelingen op de voet volgen.
  • Dat we discreet zijn.

Onze aanpak overstijgt daarnaast het strikt juridische. Waar nodig (en op uw vraag) hebben we experten ter beschikking: psychologen/therapeuten, schatters van onroerende en waardevolle roerende goederen, accountants en bedrijfsrevisoren, makelaars, medische deskundigen, …

We overleggen samen met hen en optimaliseren zo de aanpak van uw dossier. Zo nemen we alle facetten van het probleem in handen.

We staan u bij wanneer er discussie ontstaat omtrent de verdeling van vermogen bij een overlijden (zie: nalatenschap) of bij een scheiding (verdeling van de huwgemeenschap). Daarnaast kunnen wij u ook bijstaan bij de planning van de verdeling van uw vermogen na uw overlijden of desgevallend scheiding (zie: successieplanning).

Zie ook: nalatenschap, scheiding, successieplanning / aangiften nalatenschap

Advox bekijkt uw dossier empathisch én zakelijk. We begeleiden u met een duidelijke en allesomvattende strategie, die we samen met u uittekenen. Krachtig, efficiënt, eerlijk en doelgericht. Kortom: Recht voor ú.'

Stel ons uw vraag

  • Sleep bestanden hierheen of
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.