Recht voor ú

Geestesziekte, zorgvolmacht, bewind en gedwongen opname

Geestesziekte, zorgvolmacht, bewind en gedwongen opname

Indien u of een naaste geestelijk of fysiek onbekwaam zou zijn, dienen er een aantal beslissingen te worden genomen. Denk aan: in welk rusthuis wordt verbleven, wie mag vertegenwoordigen, wat gebeurt er met het vermogen.

Zorgvolmacht

 

We raden sterk aan te laten vastleggen wie over uw persoonlijk leven en het beheer van uw vermogen zal beslissen wanneer u zelf geestelijk onbekwaam zou zijn.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kan hier wel degelijk rekening worden gehouden met uw persoonlijke voorkeur en met uw eigen belangen.

Samen met u stellen wij een zo ideaal mogelijk plan op.

In tegenstelling tot wat men u soms voorhoudt, kan u zeer minutieus aanduiden welke handelingen uw vertegenwoordiger precies mag stellen (bijvoorbeeld verkopen of enkel verhuren), met welke wensen hierbij wordt rekening gehouden (bijvoorbeeld in welk rusthuis wil u opgenomen worden) en of de door u aangeduide persoon al dan niet werkt onder toezicht van de vrederechter (bewind versus zorgvolmacht).

U kan een familielid of vriend aanduiden of een professioneel vertegenwoordiger.

We maken samen met u een ‘plan op maat’, na grondig uw wensen en bekommernissen te hebben besproken. Daar maakt Advox het verschil.

Meermaals combineren mensen deze beslissing met een successieplanning (zie successieplanning). Alles kan worden verzameld in de zorgkaft.

 

Bewind en gedwongen opname

 

Het kan ook gebeuren dat de vrederechter voor u of uw naasten een vertegenwoordiger aanstelt (voorlopig bewind).  Meestal gebeurt dit wanneer er naast de noodzaak tot vertegenwoordiging onenigheid is binnen de familie, wanneer er geen zorgvolmacht is opgemaakt of misbruik wordt gemaakt van de zorgvolmacht. Wij geven u in dat geval de beste verdediging

De vrederechter besluit ook over een gedwongen opname wanneer iemand door psychische problemen een gevaar vormt voor zichzelf en/of de maatschappij.

Steeds zoeken we naar de best mogelijke vorm van begeleiding of opname van uzelf of uw naasten. De wet laat dit uitdrukkelijk toe, maar hiervan wordt in de praktijk te weinig gebruik gemaakt.

zie ook: successieplanning / aangiften nalatenschap, zorgkaft

Advox bekijkt uw dossier empathisch én zakelijk. We begeleiden u met een duidelijke en allesomvattende strategie, die we samen met u uittekenen. Krachtig, efficiënt, eerlijk en doelgericht. Kortom: Recht voor ú.'

Stel ons uw vraag

  • Sleep bestanden hierheen of
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.