Wat staat er wel of niet op uw strafregister?

Onderscheid tussen het strafregister en een uittreksel van het strafregister. Vooreerst is het belangrijk het onderscheid te maken tussen enerzijds het strafregister en anderzijds het uittreksel van het strafregister. Het strafregister of strafblad bevat het strafrechtelijk verleden van een persoon. Alle veroordelingen die een persoon oploopt verschijnen op dit strafregister: correctionele veroordelingen, veroordelingen door de …

Wat staat er wel of niet op uw strafregister? Lees verder »