Recht voor ú

Maand: december 2022

Een gerechtelijke procedure mag niet doorgeschoven worden naar een ‘comité’ of een andere groep van eigenaars

Alvorens echter ten gronde te oordelen, kwam de ontvankelijkheid van de vordering ter sprake. De voormalige syndicus betwistte immers dat de syndicus een rechtsgeldig mandaat had gekregen van de AV om de gerechtelijke procedure op te starten. Concreet had de AV voorafgaandelijk aan de procedure als volgt beslist: “Overname boekhouding: Mevr. M. is bezig met …

Een gerechtelijke procedure mag niet doorgeschoven worden naar een ‘comité’ of een andere groep van eigenaars Lees verder »

Winst met cryptomunten : belastbaar?

De winsten kunnen belastingvrij zijn. De inkomsten moeten dan voortkomen uit “normale verrichtingen van beheer van een privévermogen”. Is dit niet het geval en is er sprake van enige prestatie, verrichting of (inzonderheid) speculatie, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit portefeuillewaarden, zullen de winsten kwalificeren als diverse inkomsten die belastbaar zijn …

Winst met cryptomunten : belastbaar? Lees verder »

Nieuwe verkeersregels op de baan?

Hij heeft hiertoe een voorstel ingediend dat verder zal worden besproken door de gewesten. Wij geven u alvast een voorsmaakje van de eventuele aanpassingen: een gelijktijdig groen licht voor alle fietsers op een kruispunt, terwijl alle overige bestuurders rood licht         hebben (naar het Antwerps voorbeeld van “vierkant groen”).  de verplichte inschrijving en duidelijke regels voor het …

Nieuwe verkeersregels op de baan? Lees verder »

Vrachtwagenchauffeurs, oranje zwaailichten volstaan niet!

Omstandigheden van het verkeersongeval De vrachtwagenchauffeur diende achterwaarts een zandweg in te rijden op een slecht verlichte baan op het platteland. Op het moment dat de baan volledig vrij was, zette hij zijn vier pinkers en oranje zwaailichten in werking en begon hij achterwaarts de zandweg in te rijden. Op het moment dat de vrachtwagen …

Vrachtwagenchauffeurs, oranje zwaailichten volstaan niet! Lees verder »

Schimmel in de pas gekochte woning! Wat nu?

Verborgen gebreken? QUÉ?  Camille is duidelijk het slachtoffer geworden van ‘verborgen gebreken’. Een gebrek is ‘verborgen’ wanneer het bij een nauwkeurige bezichtiging van de woning niet ontdekt kon worden. TIP: De bijstand van een bouwkundig expert is uiteraard niet verplicht, maar laat je bij de bezichtiging van de woning bijstaan door een professional, die je kan …

Schimmel in de pas gekochte woning! Wat nu? Lees verder »

Mijn moeder is vruchtgebruikster van het appartement dat zij bewoont, en ik ben blote eigenaar. Wie betaalt de afrekeningen van de syndicus?

In principe moet de blote eigenaar enkel de grove herstellingen betalen (bijv. vernieuwing van het dak, de vervanging van de centrale verwarmingsinstallatie, van de lift,…). De vruchtgebruiker moet alle andere kosten betalen. Dit betreft de zogenaamde ‘herstellingen tot onderhoud’, hetgeen het gros van de kosten uitmaakt. Maar in de afrekeningen afkomstig van de syndicus wordt …

Mijn moeder is vruchtgebruikster van het appartement dat zij bewoont, en ik ben blote eigenaar. Wie betaalt de afrekeningen van de syndicus? Lees verder »

Vlaams Decreet viseert de successieplanning via huwelijkscontract

Op 14 december ll. werd het Decreet van 8 december 2017 houdende bepalingen tot verdere regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren, diverse fiscale bepalingen, en de overname van de dienst van de belasting op spelen en weddenschappen, de automatische ontspanningstoestellen …

Vlaams Decreet viseert de successieplanning via huwelijkscontract Lees verder »

Wat met mijn groepsverzekering na echtscheiding?

Wanneer je gehuwd bent onder het wettelijk stelsel, komt de groepsverzekering die je via je werkgever hebt opgebouwd ter sprake bij de vereffening en verdeling na echtscheiding. Het gedeelte van deze groepsverzekering dat werd opgebouwd tijdens het huwelijk, behoort immers tot het gemeenschappelijk vermogen. De andere echtgenoot heeft recht op de helft van de tijdens …

Wat met mijn groepsverzekering na echtscheiding? Lees verder »

Wat als BOB botst?

Wat bij schade  Indien u als BOB door een aanrijding schade veroorzaakt en u daarvoor aansprakelijk wordt gesteld, dan zal de BA verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) van de eigenaar van de wagen waar u mee rijdt de schade vergoeden aan de tegenpartij. Vandaar de naam ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’. Deze verzekering is wettelijk verplicht. Wat in het geval er niet enkel …

Wat als BOB botst? Lees verder »

VACATURE

PARALEGAL
FINANCIEEL MEDEWERKER
ADVOCAAT ONROEREND GOED
……